Cat King Cool's Raspberry
(Från våran första brittkull)